Fotos – Tag des offenen Ateliers – Katharina Kamph

©Madelon Spinner
©Madelon Spinner
©Madelon Spinner
©Madelon Spinner
©Madelon Spinner
©Madelon Spinner
©Madelon Spinner
©Madelon Spinner
©Madelon Spinner